SOUKROMÍ A COOKIES

 

POLITIKA OCHRANY SOUKROMÍ GDPR 2016/679

V souladu s povinnostmi vyplývajícími z evropského nařízení o ochraně osobních údajů č. 679/2016, GDPR) a následných dodatků, tento web respektuje a chrání soukromí návštěvníků a uživatelů a vyvíjí veškeré možné a přiměřené úsilí, aby nedošlo k poškození práv uživatelů.

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují výlučně na online aktivity tohoto webu a platí pro návštěvníky / uživatele webu. Nevztahuje se na žádné informace shromážděné jinými kanály než touto webovou stránkou.

Účelem zásad ochrany osobních údajů je poskytnout maximální transparentnost, pokud jde o informace, které web shromažďuje a jak je používá.

Používáním tohoto webu souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů, jak je uvedeno v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

 

OBSAH INDEX

  • Definice
  • Základní zásady zpracování osobních údajů
  • Jaká jsou vaše práva ohledně zpracování vašich osobních údajů
  • Jaké osobní údaje shromažďujeme
  • Kdo další má přístup ke shromážděným osobním údajům
  • Jak uchováváme vaše data v bezpečí
  • Informace o cookies
  • Správce údajů, zpracovatel údajů a kontakty

 

DEFINICE
Osobní data - jakékoli informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby.
léčba - jakákoli operace nebo sada operací, které používají osobní údaje.
Zainteresovaná strana - fyzická osoba, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány.
Méně důležitý - fyzická osoba mladší 18 let.
Správce údajů: LINK MOTORS FRANCHISING SRL - Via Arduino n. 40 - 00162 - Řím (Itálie) - info@linkmotors.it

 

ZÁKLADNÍ ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme následující zásady:
Zákonnost a správnost zpracování: jakékoli zpracování vašich údajů je založeno na právních základech, před zpracováním vašich osobních údajů vždy zohledňujeme vaše práva a na požádání vám poskytneme informace týkající se zpracování.
Účel zpracování: vaše osobní údaje zpracováváme pouze pro účely uvedené v těchto zásadách ochrany osobních údajů.
Relevance, úplnost a nepřesahování údajů shromážděných s ohledem na účely zpracování: shromažďujeme pouze údaje nezbytné pro každý účel.
Uchovávání údajů po dobu omezenou na dobu nezbytně nutnou s ohledem na účely, pro které bylo zpracování provedeno: neuchováváme údaje nad nezbytně nutnou dobu.
Zabezpečení: Snažíme se, abychom zajistili přesnost, integritu a bezpečnost vašich dat.


JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA TÝKAJÍCÍ SE ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Jako zúčastněná strana požíváte následujících práv:
Právo na informace, tj. Právo vědět, které z vašich osobních údajů jsou shromažďovány, jak jsou zpracovávány a za jakými účely.
Právo na přístup, tj. Právo požadovat kopii vašich osobních údajů shromážděných z tohoto webu.
Právo na opravu, tj. Právo požadovat úpravu nebo vymazání vašich údajů, jsou nepřesná nebo neúplná.
Právo na omezení zpracování vašich údajů v případech, kdy je to možné.
Právo vznést námitku proti zpracování, tj. Právo odmítnout váš souhlas se zpracováním vašich údajů pro jeden nebo více konkrétních účelů, například systémy automatického profilování.
Právo na změnu souhlasů, které jste vyjádřili ohledně zpracování vašich osobních údajů.
Právo na přenositelnost, tj. Právo na získání vašich osobních údajů ve strojově čitelném formátu nebo, pokud je to možné, na jejich přenos přímo z jiného zpracovatele údajů.
Právo na stížnost, pokud nebudeme schopni vyhovět vašim oprávněným požadavkům, vždy se vám pokusíme poskytnout oprávněný důvod. V každém případě, pokud nejste spokojeni se způsobem, jakým jsme vaši žádost vyřídili, kontaktujte nás a objasněte záležitost.
Právo spolupracovat s příslušnými orgány a uchýlit se k dalším opravným prostředkům, pokud to považujete za nutné.
Chcete-li uplatnit tato práva ve vztahu k osobním údajům shromážděným na tomto webu, napište na adresu commerciale@linkmotors.it

 

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE Shromažďujeme
Informace, které jste nám dobrovolně poskytli, abychom mohli využívat naše služby

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ
Pokud jste nás kontaktovali vyplněním formuláře na našich webových stránkách, poskytli jste nám některé osobní údaje nezbytné pro splnění vašeho požadavku, jako je vaše jméno a příjmení, e-mailová adresa a telefonní číslo.
Tyto informace používáme pouze za účelem poskytování služby, kterou jste od nás požadovali, a vaše osobní údaje budeme uchovávat na našich serverech pouze po dobu nezbytnou k splnění vašeho požadavku.

 

NEWSLETTER
Na našem webu jsou automatické registrační formuláře po vyžádání informací o vozidle na základě klíčového slova názvu vozidla.
Vyplněním kontaktního formuláře dáváte souhlas s pravidelným přijímáním sdělení od nás týkajících se produktů, služeb nebo činností v rámci naší působnosti.
O zrušení předplatného můžete kdykoli požádat kliknutím na příslušný odkaz, který najdete ve spodní části každého obdrženého zpravodaje.

Informace, které jsme shromáždili automaticky

Tyto informace zahrnují informace shromážděné automaticky prostřednictvím souborů cookie nebo jiných nástrojů, které zaznamenávají vaše chování při procházení.
Na tomto webu používáme některé služby třetích stran ke shromažďování údajů pro různé účely zpracování.

 

STATISTICKÉ SLUŽBY

Google Analytics (Google Inc.)

Shromážděné osobní údaje: Soubory cookie a údaje o používání.
Místo zpracování: USA
Doba uchovávání údajů: 14 měsíců

Google Analytics je služba webové analýzy poskytovaná společností Google Inc. (dále jen „Google“), která shromažďuje údaje za účelem sledování a zkoumání používání našich webových stránek a vytváření zpráv.
Způsob, jakým shromažďujeme údaje prostřednictvím Google Analytics, vyžaduje anonymizaci vaší IP adresy, takže pokud navštívíte náš web bez přihlášení ke svému účtu Google, bude Google Analytics shromažďovat vaše údaje anonymně.
Pokud navštívíte náš web, když jste přihlášeni ke svému účtu Google, může Google Analytics spojit vaši návštěvu našeho webu s vaším uživatelským jménem.
Aby služba Google Analytics fungovala, nainstaluje do vašeho prohlížeče soubor cookie.
Chcete-li zkontrolovat nebo upravit souhlas vyjádřený ohledně používání tohoto souboru cookie, přejděte na Zásady používání souborů cookie a zkontrolujte nebo upravte souhlas vyjádřený ve vztahu k souborům cookie třetích stran.
Google vám dále nabízí možnost zabránit použití vašich údajů pomocí Google Analytics instalací doplňku do vašeho prohlížeče.
Chcete-li zjistit, jak tato služba zachází s údaji shromážděnými na našem webu, obraťte se na příbuzného Ochrana osobních údajů.

 

KDO JINÉ MĚLO PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM, KTERÉ JSOU SHROMAŽĎOVÁNY
Vaše osobní údaje sdílíme pouze s důvěryhodnými stranami, které nám pomáhají zlepšovat nabízené služby a vaše zkušenosti s touto stránkou. Tyto subjekty jsou zpracovateli údajů shromážděných na našem webu.
Našimi technologickými partnery jsou:

Aruba Spa, se sídlem Via San Clemente 53, 24036 Ponte San Pietro (BG) - pokud jde o poskytování hostingové služby, na které je tento web hostován.

Vaše osobní údaje nesdílíme s jinými externími stranami, s výjimkou orgánů veřejné správy, k nimž jsme ze zákona povinni v případě žádosti a služeb, s nimiž jste dali souhlas.

 

JAK UCHOVÁVÁME VAŠE ÚDAJE BEZPEČNÉ
Snažíme se chránit vaše osobní údaje: používáme protokol HTTPS ke zlepšení zabezpečení přenosu dat a vaše data anonymizujeme, kdykoli je to možné. Dále monitorujeme naše systémy a kontrolujeme možné chyby zabezpečení nebo pokusy o útok.
Nemůžeme zaručit úplnou bezpečnost vašich dat, ale zavazujeme se oznámit jakékoli porušení příslušným orgánům a také vám, v případě, že by došlo k reálnému ohrožení vašich práv nebo vašich zájmů.

 

COOKIE

Jak je na všech webových stránkách obvyklé, používá tento web také soubory cookie, malé textové soubory, které vám umožňují ukládat informace o preferencích návštěvníků, zlepšit funkčnost webu, zjednodušit navigaci automatizovanými postupy a pro „analýza používání stránky.
Soubory cookie relace jsou nezbytné k rozlišení mezi připojenými uživateli a jsou užitečné k zabránění poskytnutí požadované funkce nesprávnému uživateli, jakož i z bezpečnostních důvodů k zabránění kybernetickým útokům na web. Soubory cookie relace neobsahují osobní údaje a trvají pouze pro aktuální relaci, tj. Do zavření prohlížeče. Není pro ně vyžadován souhlas.

Funkční soubory cookie používané webem jsou nezbytně nutné pro používání webu, zejména jsou spojeny s výslovným požadavkem uživatele na funkčnost, k čemuž není vyžadován žádný souhlas.
Používáním webu, dalším procházením webu nebo kliknutím na OK na banneru přítomném při prvním přístupu na web návštěvník výslovně souhlasí s používáním cookies a podobných technologií, zejména s registrací těchto cookies na svém terminálu pro účely výše, nebo přístup přes cookies k informacím na vašem terminálu.

Zakázání souborů cookie
Soubory cookie jsou připojeny k použitému prohlížeči: mohou být deaktivovány přímo z prohlížeče, čímž se odmítne / odvolá souhlas s použitím souborů cookie. Je třeba poznamenat, že deaktivace cookies může bránit správnému použití některých funkcí samotného webu.

 

COOKIES TŘETÍCH STRAN
Tato stránka funguje také jako prostředník cookies třetích stran, které se používají k poskytování dalších služeb a funkcí návštěvníkům a ke zlepšení používání stránky, jako jsou tlačítka pro sociální média. Tyto zásady ochrany osobních údajů se nevztahují na služby poskytované třetími stranami a tento web nemá žádnou kontrolu nad jejich soubory cookie, které jsou zcela spravovány třetími stranami, a nemá přístup k informacím shromážděným prostřednictvím těchto souborů cookie. Smlouva o přenosu dat probíhá přímo mezi uživatelem / návštěvníkem a třetími stranami, přičemž se tento web žádným způsobem na tomto přenosu nepodílí. V důsledku toho jsou informace o používání těchto cookies a jejich účelech, jakož i o metodách jejich deaktivace, poskytovány přímo třetími stranami na níže uvedených stránkách.

Tato stránka používá zejména soubory cookie od následujících třetích stran:
- Google (cookie Google Analytics): Google Analytics je analytický nástroj Google, který pomocí souborů cookie (výkonnostní soubory cookie) shromažďuje anonymní navigační data (zkrácená na poslední oktet) za účelem zkoumání použití webu z část uživatelů, sestavuje zprávy o aktivitách na webu a poskytuje další informace, včetně počtu návštěvníků a navštívených stránek. Google může také předat tyto informace třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud tyto třetí strany zpracovávají výše uvedené informace jménem společnosti Google. Google nebude přidružovat IP adresu k žádným dalším údajům, které Google uchovává. Data přenášená do Google jsou uložena na serverech Google ve Spojených státech.

Další informace o cookies Google Analytics najdete na této stránce Používání souborů cookie Google Analytics na webových stránkách.

Uživatel může selektivně deaktivovat (odhlásit) shromažďování údajů pomocí Google Analytics instalací do svého prohlížeče konkrétní součást poskytovaná společností Google (zrušení).

 

PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SÍTĚ
Tato stránka také obsahuje pluginy a / nebo tlačítka pro sociální sítě, aby bylo možné snadné sdílení obsahu na vašich oblíbených sociálních sítích. Tyto doplňky jsou naprogramovány tak, aby při přístupu na stránku nenastavovaly žádné soubory cookie, aby bylo chráněno soukromí uživatelů. Soubory cookie se nakonec nastaví, pokud to poskytují sociální sítě, pouze v případě, že uživatel plugin efektivně a dobrovolně využije. Mějte na paměti, že pokud uživatel prochází přihlášením do sociální sítě, pak již souhlasil s použitím souborů cookie přenášených prostřednictvím této stránky v době registrace do sociální sítě.

Shromažďování a používání informací získaných prostřednictvím pluginu se řídí příslušnými zásadami ochrany osobních údajů sociálních sítí, na které se prosím podívejte.

- Facebook (odkaz na soubory cookie)

 

DRŽITEL LÉČBY
Správcem údajů shromážděných na tomto webu je:
ODKAZOVÉ MOTORY FRANCHISING SRL
Via Guidubaldo Del Monte, 61
00197 - Řím (Itálie)
vat 14285751005
info@linkmotors.it

 

VNĚJŠÍ ODPOVĚDNÝ ZA ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ
Společnost LINK MOTORS FRANCHISING SRL jmenovala následující externí zpracovatele dat.

Lázně Aruba se sídlem na adrese Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG)., je jmenován zpracovatelem údajů, který údaje zpracovává jménem vlastníka. Aruba SPA se nachází v Evropském hospodářském prostoru a jedná v souladu s evropskými normami (zásady ochrany osobních údajů Aruba Spa).

Google je jmenován zpracovatelem údajů, který zpracovává údaje jménem vlastníka (Google Analytics).

aktualizace

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou aktualizovány ke dni 20. května 2018.

 

 


↓ Skrýt